Mim Twm Llai

Tuesday, October 03, 2006

Album & Taith/Tour

Iawn? Wedi bod yn stiwdio, album 3 bron yn barod. Dwi'n deud 3 cos sgen i'm enw iddo eto. Angen 1 neu 2 diwrnod o recordio lleisiau / backing vox etc, a 'chydig ddyddia o fixio. Mae'r gerddroriaeth dal yn faledi acwstic wedi'i gymysgu a swyni arbennig yng nghrochan Nansi Jones, a wedi'i egnio drwy fwyta pysgod a chynnyrch lleol!! (Newch chi ddallt pan brynwch chi hi!) Ond gyda digon o upbeats a llais sandpaper i beidio gael ei chwarae mewn ty bwyta posh!? Dylanwadau'r album - Old Crow Medicine Show, Gwibdaith Hen Fran, Jim Noir, Manu Chao, Gogol Bordello, Yr amgylchfyd, AmericaBush?#!, Stevens a Waits fel arfer!
Noson lawnsio/Album launch - Galeri, Caernarfon 2il o Rafgyr / 2nd of December (noson ola'r daith / last night of tour)

Wedi recordio'r album, mi fyddaf ar daith o amgylch theatrau Cymru. Enw'r daith bydd Croestoriad. Dathliad o 3 album gan berfformio'r caneuon mewn dull wahanol i'r arfer.

Dyddiadau / Dates
7.30pm £7 / £6

Tachwedd / November
8 Theatr Fach, Llangefni
9 Theatr Twm o'r Nant Dinbych / Denbigh
10 Theatr Colwyn, Bae Colwyn Bay
11 Morlan, Aberystwyth
15 Theatr y Gromlech, Crymych
16 Pontardawe Arts Centre
17 Llanofer Hall, Caerdydd / Cardiff
18 Guild Hall, Aberhonddu / Brecon
21 Neuadd Dwyfor, Pwllheli (£6 / £4)
23 Theatr Ardudwy, Harlech

Rhagfyr / December

2 Galeri, Caernarfon
Bydd hwn yn cael ei recordio ond ni fydd yn amharu ar lif y perfformiad.
This will be recorded but will not effect the flow of performance.

Thursday, August 03, 2006

SesiwnFawr

Iawn bobl syn darllen hwn? Prynais fas dwbl chydig yn ol i gael swn wahanol ar y record newydd. Gan fod Gary (y basydd) yn cael hwyl arni, meddyliais wedyn beth am wneud gig efo hi. Y gig cynta daeth i mhen i oedd Sesiwn Fawr (SF), on'i gallu dychmygu vibe y bas dwbl yn mynd lawr yn dda efo natur yr wyl. Archebais pick up arbennig ar y we gan gwmni or enw DJM music o Gaint, dydd Llun cyn SF, special delivery erbyn d.Mercher. Ni lwyddodd y cwmni i yrru'r peth mewn amser, ond daeth pecyn diddorol drwyr post dydd Iau. On'i wrthi'n gwneud rhaglen radio d.Iau felly methu agor y pecyn hynod tan d.Gwener. Agorais y bocs, nid pick up oedd o, ond 6 music light bach ti'n roi ar stand i ddarllen sgor yn twllwch! I be ffwc dwi angen un o rheini? Heb son am chwech ohonyn nhw! Handi i rywyn isho neud sbliff mewn portaloo yn twllwch! Eniwe... ffoniais y cwmni a deud mod i angen un erbyn bore fory i chwarae yn SF. "Ok, we'll get one for ya by 12pm Saturday Mr Thomas", "Ie byt you sed iwl delifyr ut bai Wensdei tw and ut dudnt cym! Haw can iw garanti ut?!", "We can't guarantee as a company Mr Thomas, the guarantee is made by the courier. And usually they arrive on time.", "Ocei dden, byt aim feri pusd off!". Trannoeth, deffrais am 8 o'r gloch gan bod y courier yn dod rhywle rhwng 8am a 12pm. Sound check am 1.30. Cymyd hanner awr i fynd i Dolgellau, felly rhaid i'r pick up ddod erbyn 12.30 ar y hwyra, yn cyfri'r amser sydd angen i roi'r ffcn thing on! 12.20pm on'in gandryll, daeth neb at y drws. Oedd raid i mi fynd. Sound check SF - hogia'r PA heb pick up chwaith, a ffeindio hi'n anodd i'w feicio. On'in mynnu bod y bas dwbl yn cael ei ddefnyddio felly cafom soundcheck efo hi wedi meicio, swn afiach. Gorfod neud y gig efo bas drydan a finna'n flin ac angen falium! Beth bynnag, aeth y gig yn iawn.
Caneuon newydd - Gerallt Gymro, Ellis Humphrey Evans, Cymru Contimental bydd ar y record newydd, allan tua Hydref / Tachwedd 06.
I ddeud y gwir, oedd na griw da iawn yn gwylio! Diolch i bawb oedd yna, gwefr a hanner!
Uchafbwynt yr wyl i mi fel aelod or gynulleidfa oedd Los de Abajo o Mexico, Ska Latino gyda agwedd. Nes i fwynhau Hayseed Dixie 'fyd, ond yn mwynhau'r banjo mwy na'r band. Seth Lakeman yn dda iawn a'r Ukele Orchestra of GB, Anarchy in the UK mewn dull eiroig, i ddweud y gwir, oedd bron pob can yn eironi, dyna oedd yr atyniad.
Yr Heddlu wedi stopio Tom Col neud ei set up blynyddol yn y car park, bastads! Felly ir pyb ar y mhen wedi set Ffrizbee, da iawn lads!
Nol i'r dent tua ? o gloch, genai go o rhywfath o yodlo yn y tynnal gan fod yr acwstics yn dda yno fo. D.Sul - Bympio mewn i Math Moth! Gall hyn fynd ddwy ffordd! Dwi meddwl ai am yr un calla! Nol adra!
Wedi cyrraedd, darganfyddais bod y pick up wedi cyrraedd ar amser yn diwedd! Roedd y courier wedi nocio tua 10am, neb yn ateb a wedi ei adael efo George drws nesa! A finna wedi aros tan 12.30pm yn disgwyl amdano!!!!!!! Ffcn bastad! Be sgin y courier na fel llaw? ffcn Jelly fish? Achosi llwyth o stress i mi, cario bass dwbl 6ft nol a mlaen, gwylltio efo bobl PA, ac effeithio fy mherfformiad! Oherwydd Courier efo llaw fel Jellyfish!!!!!! A dim diolch i'r ffcn cwmni DJM music! Gyrru'r petha rong i mi gynta! Ac oedd heini'n hwyr!
Anadlu mewn..............ac allan.............mewn.................petha gwaeth yn digwydd yn y byd...........mewn ..............allan..................newyn...............refugees...............rhyfel.............................. Iona ac Andy.....AAAARRRGGHHHHH!!!!!!!

Monday, June 12, 2006

Car Gwyllt!!

Car Gwyllt arall di dod i ben, ia.. tynnwch y 'car' allan ohono! Tywydd ffantastig a gigs anhygoel! Nes i'm gweld pob band oherwydd fy mod yn chwarae 2 waith fy hun. Un o'r uchafbwyntiau oedd Y Rei yn Tap nos Sadwrn. Aron PLP ar y bas dwbl ac yn rapiocanusgatio a hogia Gola Ola fel backing. Meddyliwch am Sly Stone wedi i gymysgu efo Roni Size ac ACDC a cewch frith-ddelwedd o'r math o fiwsig ma nhw'n neud (os da chi heb eu gweld). Genod genod Droog yn wych nos Wener heb anghofio'r genod droog oedd yn chwarae rygbi ar pnawn Sul yn erbyn hogia Bro di gwisgo fel llwyth o Nora Batty's! Da! Band newydd - Gwibdaith Hen Fran, hefyd yn y Tap 12pm d.Sad. Os da chisho crac da a laff, hein di'r band. Caneuon catchy, ffyni, trist, gwirion........swejis, tatws, Toyota's a Brain! Gwerin gwlad newydd hen ffash modern! Wedi clywed bod llwyth o gigs da hefyd - Sibrydion, Gola Ola, Kentucky, Derwyddon Dr Gonzo ac ati ac ati.
Yn y Wynnes on i chwara, heb Phil phyddlon (dybl bwcing efo Estella yn Sir Fon) na Jos , ond diolch i Alex Muller o Gola Ola (drymar a hanner) a Mr Flash o Manod am helpu allan ar fyr rybydd, cafom gig dda iawn. Awyrgylch braf a phawb yn mwynhau. Dechreuodd hi bigo bwrw glaw yng nghanol y set, canais Sunshine Dan a roedd hi'n sych erbyn diwed y gan! Natural Mystic! Gorffen efo Da Da Sur a pawb yn dawnsio.
Gig ola'r noson - Anweledig yn Clwb Rygbi Bro. Heb chwarae ers misodd/blwyddyn??? fel band, ond gafo ni jam yn y Queens dydd Sul ac ath hi'n ok. Derwyddon yn neud set gwych, fy atgoffa o ddyddia cynar Anweledig, llwyth o affro beat gwyllt ac egni..... ond yn well!!! Gorffennodd nhw am 11.15pm a roedd y miwsig yn gorfod gorffen 12am ar y dot neu sa fo'n effeithio'r leisans at flwyddyn nesa, roedd hynny'n golygu 45 munud i ni. Aethom ymlaen a trio neud set awr a hanner o fewn hynny. Gig gwyllt, rhuthro drwy'r set a trio chwarae mor gymaint a phosib. Ceri yn haslo pawb i ddod o'r clwb i ddawnsio, deud ei farn am y rheol plwg allan am12am a pawb yn cytuno fel sa fo'n rhywfath o anti-cop dictator. Hanner ffordd drwyr set oedd y dawnswyr yn codi llwch llechi oddiar y llawr yn creu delwedd anhygoel o'r llwyfan. Criw o hogia'n dod ymlaen a stage deifio, rhai i weld yn cael 'bad landing', pawb i weld yn bopio'n braf i'r ska! Cafom jyst about digon o amser i neud digon o ganeuon i blesio, ond roedd rhaid stopio er mwyn dyfodol yr wyl.
Dydd Sul, day off, i clwb i weld y genod yn chwarae rygbi ac i wylio gweddill y bandiau. Bandiau Gwallgofiaid Anddioddefol a Llan Clan, Carac o G'fon? a Estella. da gweld Estella yn gigo nol.

Ar y cyfan, un o'r Ceir Gwyllt gora sy 'di bod. Wedi bod i'r SXSW yn Austin, Texas, mae Gwyl Car Gwyllt yn debyg iawn oherwydd ei ffurf pub crawl. Mae o hefyd yn rhoi cyfle i fandiau ifanc / newydd chwarae ymysg bandiau profiadol, mae'n rhoi cyfle i fandiau profiadol chwarae mewn tafarndai hollol jam packed, yn cryfhau a datblygu cerddorioeth cyfoes Cymraeg.
Hail hail y Car Gwyllt!

Saturday, May 13, 2006

Gig Ring, 12fed o Fai

Gig mental yn y Ring neithiwr! Un peth am gigs tafarndai lleol ydi bod pawb yn dy nabod di. Mae hyn gallu achosi chaos! Weitha mae'n chaos da lle ma pawb yn cael y crac, a weitha ma'n chaos sy'n mynd ar fy ffocin nerfa. Roedd gig neithiwr yn gymysgedd o'r ddau. Wedi tua 2-3 can mewn i'r set, cefais tua 5 person yn gofyn i mi ganu caneuon oeddan nhw isho glywed, a'i cyflwyno nhw iddyn nhw, ee "....mae'r gan yma i Gwenfair oherwydd bod ei pet gerbil wedi marw!" etcetc. Mae na fobl sy'n licio'i diod, a mae na piss heads! Piss heads sy ddim yn ymwybodol eu bod yn piss heads. Piss heads sy'n talu pres ar drws gig ac yn siarad siop ar top eu llais tra mae'r band yn perfformio. Dwi'm yn deud bod bobl wedi talu i ddod neithiwr, jyst ffordd o ddisgrifio'r math o fobl ydwi. Nes i chydig o ganeuon iddyn nhw, ond oedd un yn gweld llall yn 'cael', ac yn felly'n gofyn am fwy! Ar un adeg oedd 5 person chwil gachu yn gweiddi yn fy ngwynab ac yn ffraeo, efo fi a'i gilydd, am requests heb barch o gwbl i'r band a'r bobl oedd yno i wrando a dawnsio! Roedd rhai ar y llwyfan yn sathru ar y mike stand a pedals Jos ac yn gwneud hi'n amhosib perfformio. Yn diwadd ges i fyll a deutha nhw am ffocoff! Aeth hynny i lawr fel bwcad o chwd oer ond gaf'o nhw'r neges a gadael llonydd i mi. Ond unwaith dwi'n cael myll, ma pawb yn dweud "...ti'n flin heno dwyt!?" .................AAAAARRRGGGHHH!
Gwybod pam bod Meic Stevens y flin wan.

Dwi'n gwerthfawrogi'r gefnogaeth yn fawr iawn, ac yn hoff o ambell request, ond dim ar ddechra'r gig lle mae'r band yn cnesu fyny. Sa' ni'n punk band 'swn i 'di gobio ar eich pennau chi!

Fel arfer mewn mammoth o gig dafarn, cafom egwyl o ryw 10 munud i gael chill, a nol ar. Wedi'r erchyllfa yn yr hanner gynta, aeth yr ail hanner yn reit cwl. Awyrgylch cynnes, muso's yn y cefn yn gwylio, bobl bywiog yn dawnsio, bobl yn gwrando ar y meinciau tu allan a'r locals ymysg eu pethau yn y bar. Fel ma gigs yn y Ring i fod.

Wednesday, May 03, 2006

Mai wa

Yndi ma mis Mai wedi cyrraedd, roll on ha! Wrthi'n gneud ein ty fyny, dyna pam dwi heb fod ar y blog. Ffed yp o ddeud 'gneud y ty fyny', o wel.... o leia genai dy! Mae'r llif cyfansoddi yn cael ei effeithio gan 'wneud y ty fyny' hefyd sy'n rili pisio fi off cos mae genai lwyth o syniadau wedi sgwennu ar ddarnau o bapur a mae nhw 'di mynd efo'r rwbal ar llanast! Ma pawb call yn gosod carafan tu allan i wneud ty fyny yndi?! Da ni di bod yn byta llwch ers misoedd, mae llwch plastar pinc yn neisiach na portland ordinary cement by ddy we. Eniwe dyma be sy'n digwydd dan faner Mim Twm Llai hyd yn hyn:

Mai - 12, Ring, Llanfrothen. 22 - 2(mehefin), stiwdio. 28, Heliwr, Nefyn.
Mehefin - 2, Venue, Rhuthun. 17,Pesda Roc, Bethesda (2pm ish). 23, Stomp Gwyl Felinheli.
Gorffenaf - 2, Can ar Dan, Dinas Mawddwy. 3 - 14, stiwdio. 22, Sesiwn Fawr, Dolgellau.
Awst - 9, Gig Cymdeithas, Steddfod.
Medi - 23, Galeri, Gig Ysgol Pendalar

Hydref a Thachwedd - Taith i'w gadarnahu i gydfynd a album newydd!

Hwyl am y tro
GT

Friday, April 14, 2006

bla bla bla
Bydd y Blog yn barod ar ol y Pasg.
Hwyl