Mim Twm Llai

Saturday, May 13, 2006

Gig Ring, 12fed o Fai

Gig mental yn y Ring neithiwr! Un peth am gigs tafarndai lleol ydi bod pawb yn dy nabod di. Mae hyn gallu achosi chaos! Weitha mae'n chaos da lle ma pawb yn cael y crac, a weitha ma'n chaos sy'n mynd ar fy ffocin nerfa. Roedd gig neithiwr yn gymysgedd o'r ddau. Wedi tua 2-3 can mewn i'r set, cefais tua 5 person yn gofyn i mi ganu caneuon oeddan nhw isho glywed, a'i cyflwyno nhw iddyn nhw, ee "....mae'r gan yma i Gwenfair oherwydd bod ei pet gerbil wedi marw!" etcetc. Mae na fobl sy'n licio'i diod, a mae na piss heads! Piss heads sy ddim yn ymwybodol eu bod yn piss heads. Piss heads sy'n talu pres ar drws gig ac yn siarad siop ar top eu llais tra mae'r band yn perfformio. Dwi'm yn deud bod bobl wedi talu i ddod neithiwr, jyst ffordd o ddisgrifio'r math o fobl ydwi. Nes i chydig o ganeuon iddyn nhw, ond oedd un yn gweld llall yn 'cael', ac yn felly'n gofyn am fwy! Ar un adeg oedd 5 person chwil gachu yn gweiddi yn fy ngwynab ac yn ffraeo, efo fi a'i gilydd, am requests heb barch o gwbl i'r band a'r bobl oedd yno i wrando a dawnsio! Roedd rhai ar y llwyfan yn sathru ar y mike stand a pedals Jos ac yn gwneud hi'n amhosib perfformio. Yn diwadd ges i fyll a deutha nhw am ffocoff! Aeth hynny i lawr fel bwcad o chwd oer ond gaf'o nhw'r neges a gadael llonydd i mi. Ond unwaith dwi'n cael myll, ma pawb yn dweud "...ti'n flin heno dwyt!?" .................AAAAARRRGGGHHH!
Gwybod pam bod Meic Stevens y flin wan.

Dwi'n gwerthfawrogi'r gefnogaeth yn fawr iawn, ac yn hoff o ambell request, ond dim ar ddechra'r gig lle mae'r band yn cnesu fyny. Sa' ni'n punk band 'swn i 'di gobio ar eich pennau chi!

Fel arfer mewn mammoth o gig dafarn, cafom egwyl o ryw 10 munud i gael chill, a nol ar. Wedi'r erchyllfa yn yr hanner gynta, aeth yr ail hanner yn reit cwl. Awyrgylch cynnes, muso's yn y cefn yn gwylio, bobl bywiog yn dawnsio, bobl yn gwrando ar y meinciau tu allan a'r locals ymysg eu pethau yn y bar. Fel ma gigs yn y Ring i fod.

Wednesday, May 03, 2006

Mai wa

Yndi ma mis Mai wedi cyrraedd, roll on ha! Wrthi'n gneud ein ty fyny, dyna pam dwi heb fod ar y blog. Ffed yp o ddeud 'gneud y ty fyny', o wel.... o leia genai dy! Mae'r llif cyfansoddi yn cael ei effeithio gan 'wneud y ty fyny' hefyd sy'n rili pisio fi off cos mae genai lwyth o syniadau wedi sgwennu ar ddarnau o bapur a mae nhw 'di mynd efo'r rwbal ar llanast! Ma pawb call yn gosod carafan tu allan i wneud ty fyny yndi?! Da ni di bod yn byta llwch ers misoedd, mae llwch plastar pinc yn neisiach na portland ordinary cement by ddy we. Eniwe dyma be sy'n digwydd dan faner Mim Twm Llai hyd yn hyn:

Mai - 12, Ring, Llanfrothen. 22 - 2(mehefin), stiwdio. 28, Heliwr, Nefyn.
Mehefin - 2, Venue, Rhuthun. 17,Pesda Roc, Bethesda (2pm ish). 23, Stomp Gwyl Felinheli.
Gorffenaf - 2, Can ar Dan, Dinas Mawddwy. 3 - 14, stiwdio. 22, Sesiwn Fawr, Dolgellau.
Awst - 9, Gig Cymdeithas, Steddfod.
Medi - 23, Galeri, Gig Ysgol Pendalar

Hydref a Thachwedd - Taith i'w gadarnahu i gydfynd a album newydd!

Hwyl am y tro
GT