Mim Twm Llai

Wednesday, May 03, 2006

Mai wa

Yndi ma mis Mai wedi cyrraedd, roll on ha! Wrthi'n gneud ein ty fyny, dyna pam dwi heb fod ar y blog. Ffed yp o ddeud 'gneud y ty fyny', o wel.... o leia genai dy! Mae'r llif cyfansoddi yn cael ei effeithio gan 'wneud y ty fyny' hefyd sy'n rili pisio fi off cos mae genai lwyth o syniadau wedi sgwennu ar ddarnau o bapur a mae nhw 'di mynd efo'r rwbal ar llanast! Ma pawb call yn gosod carafan tu allan i wneud ty fyny yndi?! Da ni di bod yn byta llwch ers misoedd, mae llwch plastar pinc yn neisiach na portland ordinary cement by ddy we. Eniwe dyma be sy'n digwydd dan faner Mim Twm Llai hyd yn hyn:

Mai - 12, Ring, Llanfrothen. 22 - 2(mehefin), stiwdio. 28, Heliwr, Nefyn.
Mehefin - 2, Venue, Rhuthun. 17,Pesda Roc, Bethesda (2pm ish). 23, Stomp Gwyl Felinheli.
Gorffenaf - 2, Can ar Dan, Dinas Mawddwy. 3 - 14, stiwdio. 22, Sesiwn Fawr, Dolgellau.
Awst - 9, Gig Cymdeithas, Steddfod.
Medi - 23, Galeri, Gig Ysgol Pendalar

Hydref a Thachwedd - Taith i'w gadarnahu i gydfynd a album newydd!

Hwyl am y tro
GT