Mim Twm Llai

Monday, June 12, 2006

Car Gwyllt!!

Car Gwyllt arall di dod i ben, ia.. tynnwch y 'car' allan ohono! Tywydd ffantastig a gigs anhygoel! Nes i'm gweld pob band oherwydd fy mod yn chwarae 2 waith fy hun. Un o'r uchafbwyntiau oedd Y Rei yn Tap nos Sadwrn. Aron PLP ar y bas dwbl ac yn rapiocanusgatio a hogia Gola Ola fel backing. Meddyliwch am Sly Stone wedi i gymysgu efo Roni Size ac ACDC a cewch frith-ddelwedd o'r math o fiwsig ma nhw'n neud (os da chi heb eu gweld). Genod genod Droog yn wych nos Wener heb anghofio'r genod droog oedd yn chwarae rygbi ar pnawn Sul yn erbyn hogia Bro di gwisgo fel llwyth o Nora Batty's! Da! Band newydd - Gwibdaith Hen Fran, hefyd yn y Tap 12pm d.Sad. Os da chisho crac da a laff, hein di'r band. Caneuon catchy, ffyni, trist, gwirion........swejis, tatws, Toyota's a Brain! Gwerin gwlad newydd hen ffash modern! Wedi clywed bod llwyth o gigs da hefyd - Sibrydion, Gola Ola, Kentucky, Derwyddon Dr Gonzo ac ati ac ati.
Yn y Wynnes on i chwara, heb Phil phyddlon (dybl bwcing efo Estella yn Sir Fon) na Jos , ond diolch i Alex Muller o Gola Ola (drymar a hanner) a Mr Flash o Manod am helpu allan ar fyr rybydd, cafom gig dda iawn. Awyrgylch braf a phawb yn mwynhau. Dechreuodd hi bigo bwrw glaw yng nghanol y set, canais Sunshine Dan a roedd hi'n sych erbyn diwed y gan! Natural Mystic! Gorffen efo Da Da Sur a pawb yn dawnsio.
Gig ola'r noson - Anweledig yn Clwb Rygbi Bro. Heb chwarae ers misodd/blwyddyn??? fel band, ond gafo ni jam yn y Queens dydd Sul ac ath hi'n ok. Derwyddon yn neud set gwych, fy atgoffa o ddyddia cynar Anweledig, llwyth o affro beat gwyllt ac egni..... ond yn well!!! Gorffennodd nhw am 11.15pm a roedd y miwsig yn gorfod gorffen 12am ar y dot neu sa fo'n effeithio'r leisans at flwyddyn nesa, roedd hynny'n golygu 45 munud i ni. Aethom ymlaen a trio neud set awr a hanner o fewn hynny. Gig gwyllt, rhuthro drwy'r set a trio chwarae mor gymaint a phosib. Ceri yn haslo pawb i ddod o'r clwb i ddawnsio, deud ei farn am y rheol plwg allan am12am a pawb yn cytuno fel sa fo'n rhywfath o anti-cop dictator. Hanner ffordd drwyr set oedd y dawnswyr yn codi llwch llechi oddiar y llawr yn creu delwedd anhygoel o'r llwyfan. Criw o hogia'n dod ymlaen a stage deifio, rhai i weld yn cael 'bad landing', pawb i weld yn bopio'n braf i'r ska! Cafom jyst about digon o amser i neud digon o ganeuon i blesio, ond roedd rhaid stopio er mwyn dyfodol yr wyl.
Dydd Sul, day off, i clwb i weld y genod yn chwarae rygbi ac i wylio gweddill y bandiau. Bandiau Gwallgofiaid Anddioddefol a Llan Clan, Carac o G'fon? a Estella. da gweld Estella yn gigo nol.

Ar y cyfan, un o'r Ceir Gwyllt gora sy 'di bod. Wedi bod i'r SXSW yn Austin, Texas, mae Gwyl Car Gwyllt yn debyg iawn oherwydd ei ffurf pub crawl. Mae o hefyd yn rhoi cyfle i fandiau ifanc / newydd chwarae ymysg bandiau profiadol, mae'n rhoi cyfle i fandiau profiadol chwarae mewn tafarndai hollol jam packed, yn cryfhau a datblygu cerddorioeth cyfoes Cymraeg.
Hail hail y Car Gwyllt!