Mim Twm Llai

Thursday, August 03, 2006

SesiwnFawr

Iawn bobl syn darllen hwn? Prynais fas dwbl chydig yn ol i gael swn wahanol ar y record newydd. Gan fod Gary (y basydd) yn cael hwyl arni, meddyliais wedyn beth am wneud gig efo hi. Y gig cynta daeth i mhen i oedd Sesiwn Fawr (SF), on'i gallu dychmygu vibe y bas dwbl yn mynd lawr yn dda efo natur yr wyl. Archebais pick up arbennig ar y we gan gwmni or enw DJM music o Gaint, dydd Llun cyn SF, special delivery erbyn d.Mercher. Ni lwyddodd y cwmni i yrru'r peth mewn amser, ond daeth pecyn diddorol drwyr post dydd Iau. On'i wrthi'n gwneud rhaglen radio d.Iau felly methu agor y pecyn hynod tan d.Gwener. Agorais y bocs, nid pick up oedd o, ond 6 music light bach ti'n roi ar stand i ddarllen sgor yn twllwch! I be ffwc dwi angen un o rheini? Heb son am chwech ohonyn nhw! Handi i rywyn isho neud sbliff mewn portaloo yn twllwch! Eniwe... ffoniais y cwmni a deud mod i angen un erbyn bore fory i chwarae yn SF. "Ok, we'll get one for ya by 12pm Saturday Mr Thomas", "Ie byt you sed iwl delifyr ut bai Wensdei tw and ut dudnt cym! Haw can iw garanti ut?!", "We can't guarantee as a company Mr Thomas, the guarantee is made by the courier. And usually they arrive on time.", "Ocei dden, byt aim feri pusd off!". Trannoeth, deffrais am 8 o'r gloch gan bod y courier yn dod rhywle rhwng 8am a 12pm. Sound check am 1.30. Cymyd hanner awr i fynd i Dolgellau, felly rhaid i'r pick up ddod erbyn 12.30 ar y hwyra, yn cyfri'r amser sydd angen i roi'r ffcn thing on! 12.20pm on'in gandryll, daeth neb at y drws. Oedd raid i mi fynd. Sound check SF - hogia'r PA heb pick up chwaith, a ffeindio hi'n anodd i'w feicio. On'in mynnu bod y bas dwbl yn cael ei ddefnyddio felly cafom soundcheck efo hi wedi meicio, swn afiach. Gorfod neud y gig efo bas drydan a finna'n flin ac angen falium! Beth bynnag, aeth y gig yn iawn.
Caneuon newydd - Gerallt Gymro, Ellis Humphrey Evans, Cymru Contimental bydd ar y record newydd, allan tua Hydref / Tachwedd 06.
I ddeud y gwir, oedd na griw da iawn yn gwylio! Diolch i bawb oedd yna, gwefr a hanner!
Uchafbwynt yr wyl i mi fel aelod or gynulleidfa oedd Los de Abajo o Mexico, Ska Latino gyda agwedd. Nes i fwynhau Hayseed Dixie 'fyd, ond yn mwynhau'r banjo mwy na'r band. Seth Lakeman yn dda iawn a'r Ukele Orchestra of GB, Anarchy in the UK mewn dull eiroig, i ddweud y gwir, oedd bron pob can yn eironi, dyna oedd yr atyniad.
Yr Heddlu wedi stopio Tom Col neud ei set up blynyddol yn y car park, bastads! Felly ir pyb ar y mhen wedi set Ffrizbee, da iawn lads!
Nol i'r dent tua ? o gloch, genai go o rhywfath o yodlo yn y tynnal gan fod yr acwstics yn dda yno fo. D.Sul - Bympio mewn i Math Moth! Gall hyn fynd ddwy ffordd! Dwi meddwl ai am yr un calla! Nol adra!
Wedi cyrraedd, darganfyddais bod y pick up wedi cyrraedd ar amser yn diwedd! Roedd y courier wedi nocio tua 10am, neb yn ateb a wedi ei adael efo George drws nesa! A finna wedi aros tan 12.30pm yn disgwyl amdano!!!!!!! Ffcn bastad! Be sgin y courier na fel llaw? ffcn Jelly fish? Achosi llwyth o stress i mi, cario bass dwbl 6ft nol a mlaen, gwylltio efo bobl PA, ac effeithio fy mherfformiad! Oherwydd Courier efo llaw fel Jellyfish!!!!!! A dim diolch i'r ffcn cwmni DJM music! Gyrru'r petha rong i mi gynta! Ac oedd heini'n hwyr!
Anadlu mewn..............ac allan.............mewn.................petha gwaeth yn digwydd yn y byd...........mewn ..............allan..................newyn...............refugees...............rhyfel.............................. Iona ac Andy.....AAAARRRGGHHHHH!!!!!!!